Televizija Plus

DIREKCIJA POLICIJE PU KRUŠEVAC RASPISALA KONKURS ZA 300 POLAZNIKA ZA OSPOSOBLJAVANJE VATROGASNO-SPASILAČKIH POSLOVA

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće 300 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova
Za područje Rasinskog okruga, odnosno Policijske uprave u Kruševcu predviđeno je 12 polaznika i to: 4 vatrogasca-spasioca za potrebe Vatrogasno spasilačkog bataljona u Kruševcu, 3 za Vatrogasno spasilačko odeljenje u Aleksandrovcu, 3 u Brusu i 2 u Ćićevcu.
Pravo učešća na konkursu imaju svi državljani Republike Srbije, a koji imaju najmanje godinu dana prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa. Uslov je i da nemaju manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa, da imaju završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, te da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Potrebno je, takođe, da poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije i da ispunjavaju posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja pohađaju završnu godinu srednje škole, uz obavezu da najkasnije do 01. 07. 2021. godine dostave overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju.
Takođe, mogu se prijaviti i lica koja poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nisu položila vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da vozački ispit polože u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.
Izbor kandidata za polaznike kursa na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova, a konkurs traje do 25. maja 2021. godine.
Detalji o konkursu se mogu naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova http://www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku http://www.copo.edu.rs.

0 komentara

Napišite komentar