O projektu

Zbog pozitivnog uticaja koji se ogleda u privrednom razvoju odre?enog podru?ja, a povezan je sa vinskim turizmom, ovaj vid turizma postaje za mnoge krajeve glavni ?inilac privrednog razvoja. Cilj ovog projekta jeste da se uka�e na potencijale razvoja vinskog turizma, a ujedno i seoskog turizma. Isto tako, svim relevantnim institucijama kao i lokalnom stanovni�tvu, a sa stanovi�ta struke, bi?e predo?eni potencijali razvoja ovog vida turizma kroz brojne druge dodatne sadr�aje, a koji ga mogu obogatiti. Uz to, prikazivanjem postoje?e turisti?ke ponude na teritoriji op�tine Aleksandrovac i prirodne lepote i zanimljivosti kojima ovaj kraj obiluje, promovisa?e se ovaj kraj potencijalnim turistima. Projektni tim nastoja?e i da motivi�e doma?instva, koja imaju mogu?nosti da razvijaju seoski turizam, da svoje poslvne ideje i usmere u tom pravcu.


Aleksandrovačka župa se deli na Donju, kotlinsku i Gornju, planinsku, župu. Donju župu karakterišu brežuljkasto-brdoviti i niskoplaninski predeli sa padinama osunčanim tokom celog dana, dok Gornju župu karakterišu predeli izrazito planinskog karaktera koji predstavlaju delove planina Kopaonik, Željin i Goč. Dok Donja župa nudi bogatstvo vinograda i vinarija, na Gornjoj župi nalaze se predivni predeli za odmor i rekreaciju.

Jesen u aleksandrovačkoj župi najživlje je i najvažnije godišnje doba. Godišnje doba u kom vinari i vinogradari imaju pune ruke posla. Počinje berba tokom koje se radi mnogo i predano, kako bi se kasnije uživalo u dobrim vinima, ali i rakijama.

Poput Bordoa, Santorinija, grada Santa Rosa u Kaliforniji ili Porta u Portugalu i Srbija ima Muzej vinogradarstva i vinarstva, a koji je smešten u Aleksandrovcu. Muzej je osnovan krajem marta 2000. godine sa ciljem da sakuplja, čuva i pravi izložbe svih predmeta koji svedoče o vekovnom vinarstva i vinogradarstva u Srbiji. Idejni tvorci Muzeja su Gvozden Čolić i profesor Nebojša Marković.

Zavičajni muzej Aleksandrovca je neizostavni činilac kulturnih dešavanja ne samo u župi već i na mnogo širem prostoru. Nalazi se u kući popa Marka Bogdanovića, zdanju smeštenom na kraju centralne ulice i predstavlja svojevrstan spomenik kulture. Muzej raspolaže sa preko 3500 eksponata razvrstana u tri postavke: arheološku, istorisku i etnografskua, a važan deo postavke zavičajnog muzeja čine četri skulpture od terakote otkrivene sredinom šezdesetih godina prošlog veka na lokalitetu Vitkovo čijih, koje je pod kulturnom zaštitom.

Aleksandrovac, opština u centralnoj Srbiji, centar je aleksandrovačke župa, nadaleko poznate po vinogradarstvu i vinarstvu, a koja se smestila između planina Kopaonik, Goč, Željin i Jastrebac. Uz vinograde i dobro vino, ovaj kraj odlikuje i vredan i gostoprimiv narod, kaže predsednik opštine Aleksandrovac, doktor Mirko Mihajlović.