O projektu

Zabrinutost javnosti kada je reč o posledicama ljudskog delovanja na životnu sredinu značajno se povećala poslednjih godina širom sveta. Sve prisutniji problemi globalnog zagrevanja, smanjenja ozonskog omotača i gubitka biodiverziteta doprineli su jačanju svesti o tome da je potrebno sprovesti mere koje omogućavaju zaštitu životne sredine. S tim u vezi, realizacijom ovog projekta, nastojaće se da se utiče na kreiranje javnog mnjenja i skretanje pažnje na značaj lokalnog delovanja zarad očuvanja životne okoline, a koje bi uticaj imalo i na globalnom nivou. Ideja projektnog tima je da se u realizaciju uključe lokalna samouprava, udruženja i organizacije koje se bave ekološkim pitanjima u opštini Aleksandrovac, predstavnici kompanija i stanovništvo, a sa zajedničkim ciljem da se na teritoriji opštine odgovorno upravlja otpadom i zaštiti životna sredina.


Pokret gorana Srbije najstarija je ekološka organizacija u Srbiji i na Balkanu. Nastao u vreme kada se o ekologiji još nije govorilo na današnji način, goranski pokret na samom početku skicirao je put kojim ide već više od pola veka. A on vodi kroz šumu nastalu na 281.852,50 hektara goleti, preko 94.983 hektara visokorodnih livada i pašnjaka i 31.395 hektara vanšumskih zasada, drvoreda, parkova i školskih dvorišta. U goranskim rasadnicima proizvedeno je preko 150 000 000 sadnica četinara, lišćara i ukrasnog šiblja. Goranski pokret u opštini Aleksandrovac postoji više od 60 godina a nedavno je na čelo ovog ekološkog udruženja došao Vladimir Rašković.

Željin je planina u centralnoj Srbiji između Donjeg Ibra i planina Kopaonik, Goč i Stolovi. Spada u grupu kopaoničkih planian. Razvođe je izvorišnog dela reke Rasine, pritoke Zapadne Morave i reka Jošanice i Gočanice. Željin, sa istoimenim najvišim vrhom od 1.785 metara nadmorske visine izdiže se sa zapadne strane Župe aleksandrovačke štiteći od vetrova župsko vinogorje. Reč je o planini koju često posećuju planinari i ostali ljubitelji prirode iz okolnih gradova - Kruševca, Aleksandrovca, Vrnjačke banje, Kraljeva i drugih mesta.

Eko klub "Željin"ima 19 članova, ljubitelja i poštovaoca životne sredine i prirodnih vrednosti. Pored članova klubu je na raspolaganju još oko 80- tak aktivista-volontera. Pomenuti Eko klub ,2010. godine bio je nosioc projekta "Reci reciklaža" koji je bio podržan od strane Ministarstva zaštite životne sredine, u okviru koga je realizovano predavanje u osnovnim školama u Aleksandrovcu o značaju reciklaže i pravilnog odlaganja otpada. U okviru istog projekta , u samom Aleksandrovcu, postavljeno je 20 žičanih kontejnera za odlaganje plastičnog otpada. Poslednjih par godina Eko klub realizovao je još neke projekte ali i više desetina akcija u okviru kojih su uređene javne česme , obeležene pešačke, biciklističke i planinarske staze, a neprekidno se radi na podizanju svesti o očuvanju životne sredine.

Opština Aleksandrovac je smeštena u centralnoj Srbiji između planina Kopaonik, Željin, Goč i Jastrebac. Preko 65,4 odsto ukupne povšine teritorije pomenute opštine je poljoprovredno zemljište a 78,8 odsto pripada obradivoj kategoriji poljoprivrednog zemljištra što je uticalo da poljoprivredna proizvodnja bude osnovna privredna delatnost stanovnika. Sakupljanje komunalnog otpada u ovoj opštini obavlja Jabno komunalno preduzeće čiji je osnivač opština a koje sakuplja i iznosi smeće privrednih subjekata na osnovu posebnih ugovora . Otpad se u opštini Aleksandrovac odlaže na deponiju smetlišta Sinjevac a kako ovo smetlište nije adekvatno regulisano uzrok je brojnih ekoloških problema. Kako Aleksandrovčani rešavaju ekološke probleme rekao nam je predsednik opštine Mirko Mihajlović.