O projektu

U okviru realizacije projekta predviđeno je 2 polučasovne emisije koje za cilj imaju edukaciju i povećanje informisanosti šire javnosti o problemu permanentnog smanjenja nataliteta. Predviđeno je da se u okviru emisija na ovu temu razgovara sa predstavnicima svih relevantnih institucija (Lokalna samouprava,Dom zdravlja, škole…) udruženja i zajednica koje bi svojim delovanjem mogle uticati na povećanje podrške porodicama u razvitku, a tako i na povećanje nataliteta. Ujedno pružili bi i medijsku podršku već postojećim programima populacione politike koje se sprovode u cilju povećanja nataliteta i dali im veću vidljivost. Krajnji rezultat projekta bila bi bolja povezanost relevantnih institucija, kao i intenzivniji rad na podršci i pospešivanju rasta nataliteta.