O projektu

U okviru realizacije projekta predviđeno je 5 (pet) desetominutnih emisija koje za cilj imaju promociju i popularizaciju ženskih udruženja u ruralnim područjima na teritoriji Rasinskog okruga. Emisije će u sebi sadržati prikupljene podatke sa terena o rasprostranjenosti ideje ženskog udruživanja u našem okrugu, kao i o mogućnostima razvoja jedinstvene mreže žena. Projekat je posvećen i promociji kulturne baštine i ženskog stvaralaštva i tokom njegove realizacije radiće se i na podizanju svesti kod žena o značaju udruživanja sa ostalim pripadnicama ženskog pola i njegovim benefitima.


Udruženje Ruralnih žena iz Globodera i Mačkovca osnovano je pre 2 godine. Nekoliko mladih žena po završetku studija došlo je na ideju da se kroz udruživanje sa drugim ženama izbore za bolji ekonomski položaj u svojim sredinama. Više o tome govorile su članice udruženja u emisiji "UdruŽene do cilja".

U prvoj emisiji projekta ,,UdruŽene do cilja” predstaviće se Udruženje žena Jasike – koliko članova broji, od kada postoji, čime se bave njegove članice i sa kojim problemima su se suočavale od početka osnivanja udruženja pa do danas. Takođe predstaviće se i njihove inicijative I predlozi za poboljšanje socijalnog I ekonomskog položaja žena u ruralnim sredinama.