O projektu

Brus, smešten na istočnim obroncima Kopaonika i poznat po brojnim prirodnim resursima, tek poslednjih godina postaje turističko stecište ljubitelja prirode. Ovo područje čuva mnoge istorijske tragove koji ukazuju na ilirske naseobine, rimska i slovenska naselja kao što su ostaci tvrđava, gradova, crkava, a povoljan geografski položaj, mineralni izvori, kulturno nasleđe i očuvana priroda uslovili su i intezivan razvoj turizma poslednjih godina. Osim u razvoj planinskog, opština dosta ulaže i u razvoj sportskog, rekreativnog i seoskog turizma, a realizaciom ovog projekta ukazalo bi se na potencijale ovih oblika turizma, njihov ekonomski uticaj na razvoj čitavog kraja, probleme na koje nailaze potencijalni ugostitelji i moguća rešenja istih. Takođe, važna je i medijska promocija ovog kraja.


Opština Brus suočava se sa brojnim problemima ali i pored toga idealna je za odmor, rekreaciju , boravak u prirodi i na čistom vazduhu. Rukovodstvo opštine, na čelu sa predsednicom Valentinom Milosavljević, sa osmehom i elanom pristupa svakom problemu i pronalazi rešenje za isti

Opština Brus se prostire u centralnom i jugoistočnom delu Republike Srbije. Teritorija opštine zahvata 605 kvadratnih kilometara i na njoj živi 17. 000 stanovnika. u 58 naseljenih mesta. Planinski pašnjaci, prostrane četinarske šume, obilje voda , izuzetni klimatski uslovi za razvoj letnjeg a posebno zimskog turizma uslovi su da se poslednjih 20 godina u opštini Brus snažno razvije turizam.