O projektu

Србија је некада била тзв. аграрна земља где је већи део становништва живео на селу. Нажалост, данас српска села остају без житеља, а и она у којима има становника, суочена су с поражавајућом старосном структуром. Наиме, просечна старост сеоских житеља виша је од 70 година, што указује на недостатак омладине и немогућности наставка живота у тим местима. Управо стога, основна идеја пројекта је да кроз серију емисија подстакне младе да се врате на село и ту заснују породице. Кроз разговоре са представницима локалне самоуправе, надлежних служби и организација биће предочене субвенције и дотације, као и видови подршке младим полјопривредницима, а кроз примере добре праксе радиће се на мотивацији младих да се из града врате у село и покрену пољопривредну производњу.