O projektu

Савремени човек тежи развоју и новим достигнућима, али и остављању сведочанствa свог постојања, као што је културно наслеђе сведочанство о постојању његових претходника. Ипак, потребан велики труд да се прошлост повеже са сталним развојем, а посебан напор je потребно уложити за оживљавање наслеђа које је развојем друштва изгубило намену, односно потребу да постоји, а сведочи о уређењу заједнице, начину живота, привређивању и духовним потребама. Управо том темом бавиће се и овај пројекат, односно, кроз серијал емисија о историјском развоју Александровачке жупе, њеним оснивачима, истакнутим породицама и развоју виноградарства креираће се јединствен омаж градитељима овога краја, али и створити основ за валоризацију културно-историјског наслеђа овог краја које је током времена „склоњено“ у други план.