O projektu

Пројекат је планиран са циљем смањења дискриминације над ромском децом и повећања њихове интеграције у друштво, а кроз садржаје прилагођене њима. Наиме, у оквиру трајања пројекта, тим који ради на његовој реализацији настојаће да припреми одговарајући медијски садржај на ромском и српском језику, а који је намењен узрасту од 0 до 6 година и узрасту од 7 до 10 година. Ова циљна група препозната је као група којој се при креирању медијских садржаја придаје најмања пажња, а која је у погледу дискриминације (јер је реч о најмлађем узрасту) најрањивија. Идеја је да се, кроз 16 билингвалних емисија у трајању од 10 минута, деци ромске, али и домицилне популације представи књижевно стваралаштво на језицима двeју националности и тако од најранијег узраста створи осећај за поштовање и неговање различитости, потреба за смањењем дискриминације и повећања јединства међу припадницима различитих националности, језика и културе. При креирању медијских садржаја биће консултовани психолози и педагози, васпитачи, представници школске управе, педагошки асистенти, представници националне мањине и стручњаци из области дечијих права.