O projektu

Пројекат је планиран са циљем смањења дискриминације над ромском децом и повећања њихове интеграције у друштво, а кроз садржаје прилагођене њима. Наиме, у оквиру трајања пројекта, тим који ради на његовој реализацији настојаће да припреми одговарајући медијски садржај на ромском и српском језику, а који је намењен узрасту од 0 до 6 година и узрасту од 7 до 10 година. Ова циљна група препозната је као група којој се при креирању медијских садржаја придаје најмања пажња, а која је у погледу дискриминације (јер је реч о најмлађем узрасту) најрањивија. Идеја је да се, кроз 16 билингвалних емисија у трајању од 10 минута, деци ромске, али и домицилне популације представи књижевно стваралаштво на језицима двeју националности и тако од најранијег узраста створи осећај за поштовање и неговање различитости, потреба за смањењем дискриминације и повећања јединства међу припадницима различитих националности, језика и културе. При креирању медијских садржаја биће консултовани психолози и педагози, васпитачи, представници школске управе, педагошки асистенти, представници националне мањине и стручњаци из области дечијих права.


АМАЛ АМАЛЕСКЕ 16.ЕМИСИЈА

У оквиру шеснаесте емисије пројетка Амал амалеске - Друг другу приказано је стваралаштво за децу на српском и ромском језику. Кроз емисију научите да читате песмицу Добар друг ти вреди више и како звучи прича Со и пасуљ.

АМАЛ АМАЛЕСКЕ 15.ЕМИСИЈА

У оквиру петнаесте емисије пројетка Амал амалеске - Друг другу приказано је стваралаштво за децу на српском и ромском језику. Кроз емисију научите да читате песмицу Ау што је школа згодна и како звучи прича Момак и вештица.

АМАЛ АМАЛЕСКЕ 14.ЕМИСИЈА

У оквиру честрнаесте емисије пројетка Амал амалеске - Друг другу приказано је стваралаштво за децу на српском и ромском језику. Кроз емисију научите да читате песмицу Кад је био мрак и како звучи прича Доброта.

АМАЛ АМАЛЕСКЕ 13.ЕМИСИЈА

У оквиру тринаесте емисије пројетка Амал амалеске - Друг другу приказано је стваралаштво за децу на српском и ромском језику. Кроз емисију научите да читате песмицу Шта је на крају и како звучи прича Ром и 99 дуката.

АМАЛ АМАЛЕСКЕ 12.ЕМИСИЈА

У оквиру дванаесте емисије пројетка Амал амалеске - Друг другу приказано је стваралаштво за децу на српском и ромском језику. Кроз емисију научите да читате песмицу Мали живот и како звучи прича Два брата.

АМАЛ АМАЛЕСКЕ 11.ЕМИСИЈА

У оквиру једанаесте емисије пројетка Амал амалеске - Друг другу приказано је стваралаштво за децу на српском и ромском језику. Кроз емисију научите да читате песмицу Дугме служи капуту и како звучи прича Роми расути по целом свету.

АМАЛ АМАЛЕСКЕ 10.ЕМИСИЈА

У оквиру десете емисије пројетка Амал амалеске - Друг другу приказано је стваралаштво за децу на српском и ромском језику. Кроз емисију научите да читате песмицу Неспоразум и како звучи прича Паметњаковић.

АМАЛ АМАЛЕСКЕ 9.ЕМИСИЈА

У оквиру друге емисије пројетка Амал амалеске - Друг другу приказано је стваралаштво за децу на српском и ромском језику. Кроз емисију научите да читате песмицу Зима, зима е па шта је и како звучи прича Паметно чељаде.

АМАЛ АМАЛЕСКЕ 8.ЕМИСИЈА

У оквиру осме емисије пројетка Амал амалеске - Друг другу приказано је стваралаштво за децу на српском и ромском језику. Кроз емисију научите да читате песмицу Разумљива песма и како звучи прича Богати пријатељи.

АМАЛ АМАЛЕСКЕ 7.ЕМИСИЈА

У оквиру седме емисије пројетка Амал амалеске - Друг другу приказано је стваралаштво за децу на српском и ромском језику. Кроз емисију научите да читате песмицу Шљива и како звучи прича Три хлеба.

АМАЛ АМАЛЕСКЕ 6.ЕМИСИЈА

У оквиру шесте емисије пројетка Амал амалеске - Друг другу приказано је стваралаштво за децу на српском и ромском језику. Кроз емисију научите да читате песмицу Вук и овца и како звучи прича Отац и син.

АМАЛ АМАЛЕСКЕ 5.ЕМИСИЈА

У оквиру пете емисије пројетка Амал амалеске - Друг другу приказано је стваралаштво за децу на српском и ромском језику. Кроз емисију научите да читате песмицу Дете и лептир и како звучи прича Слеп и сиромашан.

АМАЛ АМАЛЕСКЕ 4.ЕМИСИЈА

У оквиру четврте емисије пројетка Амал амалеске - Друг другу приказано је стваралаштво за децу на српском и ромском језику. Кроз емисију научите да читате песмицу Добар друг ти вреди више и како звучи прича Заборављено пријатељство.

АМАЛ АМАЛЕСКЕ 3.ЕМИСИЈА

У оквиру треће емисије пројетка Амал амалеске - Друг другу приказано је стваралаштво за децу на српском и ромском језику. Кроз емисију научите да читате песмицу Жаба чита новине и како звучи прича Једно поред другог.

АМАЛ АМАЛЕСКЕ 2.ЕМИСИЈА

У оквиру друге емисије пројетка Амал амалеске - Друг другу приказано је стваралаштво за децу на српском и ромском језику. Кроз емисију научите да читате песмицу Кућа и како звучи прича Пијан и луд.

АМАЛ АМАЛЕСКЕ 1.ЕМИСИЈА

У оквиру прве емисије пројетка Амал амалеске - Друг другу приказано је стваралаштво за децу на српском и ромском језику. Кроз емисију научите да читате песмицу Ала је леп овај свет и како звучи прича Ром и поп.