O projektu

У постојећој туристичкој понуди, манифестације представљају догађаје који у великој мери могу да допринесу повећању атрактивности одређеног места, а самим тим и повећању туристичког промета. Оне представљају значајни туристички потенцијал, јер одржавање манифестација у многоме доприноси допуњавању туристичког садржаја не само у туристичким центрима, него и у насељеним местима која се одликују мањим туристичким прометом., а одржавају се у току туристичке сезоне или ван ње. У циљу промоције манифестација којима обилује Врњача Бања, а опет са идејом повећања информисаности грађана овог дела Србије и шире о њима, идеја пројектног тима је да представи манифестације, али и са надлежнима сагледа могућности за њихово унапређење. Посебан осврт биће на потенцијалима за развој манифестација ван актуелне сезоне Бање, а како би је туристи и у то време посећивали.