O projektu

У оквиру реализације пројекта предвиђено је 5 петнаестоминутних емисија које за циљ имају едукацију и повећање информисаности шире јавности о проблему одлива становништва са сеоског подручја. Предвиђено је да се у оквиру емисија на ову тему разговара са представницима свих релевантних институција, социјалним радницима, као и стручњацима у области помоћи старим и самачким домаћинствима, како бисмо дошли до што прецизнијих података уз помоћ којих бисмо адекватно мапирали примарне и секундарне проблеме ове категорије. Општину Ћићевац чини десет насеља и то су: Ћићевац, Сталаћ, Појате, Лучина, Град Сталаћ, Плочник, Мрзеница, Трубарево, Браљина и Мојсиње Према последњој информацији о становништву за општину Ћићевац (Расинска област, Регион Шумадије и Западне Србије) (2016. година), број становника износи 8 837, што је 0,13% од укупне популације Србије. Кад би се популација мењала као за последњи период од 2011-2016 (-1,39% годишње), број становника за Ћићевац општину у 2022. години би био 8 127.