O projektu

Туризам представља једну од најзначајнијих привредних грана општине Рашка. Главни туристички потенцијали општине Рашка су планине Копаоник и Голија, Јошаничка бања, реке Ибар и Рашка, разне природне реткости, богато културно-историјско наслеђе, итд. Разноврсне туристичке вредности пружају могућност за развој различитих видова туризма, па је тако у општини Рашка заступљен планински, бањски, културни, сеоски, излетнички и манифестациони туризам. Богата и разноврсна туристичка понуда, као и значајни пратећи капацитети, чине општину Рашка једном од најатрактивнијих туристичких дестинација у Србији, како за домаће, тако и за стране туристе у овом делу Европе. Циљ пројекта је да укаже на значај туризма у овој области. Кроз емисије бавићемо се туристичким потенцијалима Рашке.


ПОГЛЕД НА РАШКУ 2 ЕМИСИЈА

Туризам представља једну од најзначајнијих привредних грана општине Рашка. Богата и разноврсна туристичка понуда, као и значајни пратећи капацитети, чине општину Рашка једном од најатрактивнијих туристичких дестинација у Србији, како за домаће, тако и за стране туристе у овом делу Европе. Кроз емисију „Поглед на Рашку“ упознаћемо вас са природним реткостима али и најатрактивнијим туристичким понудама.

ПОГЛЕД НА РАШКУ 1 ЕМИСИЈА

Општина Рашка или како је називају и српска Долина краљева пружа један комплексан туристички производ и са аспекта културног туризма и савременог тренда - активног одмора. Управо из тог разлога, циљ је како очување српских светиња тако и представљање туристичког потенцијала на прави начин. У емисији „Поглед на Рашку“ видећете део лепоте коју овај крај пружа.