O projektu

Туризам представља једну од најзначајнијих привредних грана општине Рашка. Главни туристички потенцијали општине Рашка су планине Копаоник и Голија, Јошаничка бања, реке Ибар и Рашка, разне природне реткости, богато културно-историјско наслеђе, итд. Разноврсне туристичке вредности пружају могућност за развој различитих видова туризма, па је тако у општини Рашка заступљен планински, бањски, културни, сеоски, излетнички и манифестациони туризам. Богата и разноврсна туристичка понуда, као и значајни пратећи капацитети, чине општину Рашка једном од најатрактивнијих туристичких дестинација у Србији, како за домаће, тако и за стране туристе у овом делу Европе. Циљ пројекта је да укаже на значај туризма у овој области. Кроз емисије бавићемо се туристичким потенцијалима Рашке.