O projektu

Пројекат – ПОЉОПРИВРЕДА – ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА РАЗВОЈ ТЕМНИЋКОГ КРАЈА садржаће 6 петнаестоминутних емисија које ће да подразумејавају област и развој пољопривреде варвариснког краја с обзиром да је он познат по пољопривредној производњи , као и по томе да се све више млади људи одлучују да остану на селу и баве се пољопривредом. Такође, разговараће се и са представницима локалне самоуправе како и на који начин помоћи пољопривредницима.