O projektu

Млади који напуштају систем алтернативног старања или васпитно-поправне установе у Србији суочавају се са бројним изазовима у обезбеђивању становања, стабилних прихода и запошљавања и одржавања мрежа контаката и односа са особама од поверења. Осећај идентитета, интегритета и базичне сигурности код младих на алтернативном старању и у уставовама васпитно-поправног карактера је недовољно изграђен и нестабилан, што их чини појачано осетљивим и уплашеним од изазова које носи осамостаљивање или излазак из система. Управо видовима и могућностима подршке младима након што изађу из алтернативног смештаја бавиће се овај пројекат, а са циљем да се широј јавности разбију предрасуде о младима који су у систему социјалне заштите, младима приближе механисзми подршке на које имају право, а са надлежнима мапирају недостаци у систенској подршци и изнађу решења за њих.


МЛАДИ У СИСТЕМУ – ШТА ПОСЛЕ? 16.ЕМИСИЈА

Када напусте алтернативно старање, млади се најчешће суоче са низом егзистенцијалних проблема: где ће живети, од чега се издржавати. Каква је процедура за проналажење посла, која су дефицитарна занимања и има ли каквих програма подршке за ове младе питали смо Ану Бацић, начелницу Одељења за запошљавање у крушевачкој филијали НСЗ.

МЛАДИ У СИСТЕМУ – ШТА ПОСЛЕ? 15.ЕМИСИЈА

„Био сам члан радионице менталног очувања, те сам уз професионалан рад свих запослених у овој установи схватио неке своје грешке и скренули су ми пажњу на те неке поступке који су ме довели до тога да будем сада где сам, и схватио сам да те грешке могу много лако да се исправе, само је потребна воља. Људи који су овде око мене, стално гледају да ме усресреде на оно чега треба да се држим“, казао нам је један од штићеника Дома.

МЛАДИ У СИСТЕМУ – ШТА ПОСЛЕ? 14.ЕМИСИЈА

„За излазак из Дома припремам се више психички него физички, јер колико сам чула, напољу није баш толико сјајно. Мене не плаши ништа, јер мислим да је све то део живота који мора да се прође и са чим год будем морала да се сусретнем то је живот“, казала нам је једна штићеница Дома.

МЛАДИ У СИСТЕМУ – ШТА ПОСЛЕ? 13.ЕМИСИЈА

У извршавању заводских санкција према малолетницима, слободном времену и активностима у слободно време је посвећена посебна пажња. Управо стога, о току и значају једне од секција разговарали смо са Зораном Стојковићем Крашом, вођом ликовне и музичке секције у ВП дому.

МЛАДИ У СИСТЕМУ – ШТА ПОСЛЕ? 12.ЕМИСИЈА

Образовање малолетника у Дому је један од основних облика третмана који се примењује у процесу корекције навика и понашања делинквената. О настави, програмима, секцијама и радионицама говорила нам је Зорана Васиљковић, професор хемије и део тима Службе за третман.

МЛАДИ У СИСТЕМУ – ШТА ПОСЛЕ? 11.ЕМИСИЈА

Васпитно-поправни дом у Крушевцу, био је део пројекта „Мој пут“ чији је циљ припрема малолетника за живот ван Дома. О току пројекта, појединачним задацима и циљевима, говорио нам је Станимир Трифуновић, психолог ВП дома Крушевац.

МЛАДИ У СИСТЕМУ – ШТА ПОСЛЕ? 10.ЕМИСИЈА

Малолетник се прима у дом на основу правноснажног извршног решења суда којим му је изречена васпитна мера упућивања у дом. Која је улога Пријемног одељења ВП дома и каква је процедура за припрему штићеника за отпуст, говорила нам је Весна Станковић, васпитач ВП дома Крушевац.

МЛАДИ У СИСТЕМУ – ШТА ПОСЛЕ? 9.ЕМИСИЈА

Служба за третман има централну позицију у концепцији и организацији рада пенитенцијарних установа, која утврђује програм поступања након испитивања личности у пријемном одељењу. Какве су процедуре и шта се све у оквиру Службе за третман спроводи у ВП дому Крушевац, говорила нам је начелница Драгана Богићевић.

МЛАДИ У СИСТЕМУ – ШТА ПОСЛЕ? 8.ЕМИСИЈА

Васпитно поправни дом у Крушевцу основан је 1947. године када су и пристигли први малолетници. Први малолетници били су упућени из казнено-поправних домова, а осим њих у установи су били смештени и малолетници којима није била изречена васпитна мера или казна, већ су због делинквентног понашања прихватани са улица већих градова Србије, Црне Горе и других крајева тадашње државе. Каква је сада ситуација у ВП дому, говорили смо са управником, Милошем Ристићем.

МЛАДИ У СИСТЕМУ – ШТА ПОСЛЕ? 7.ЕМИСИЈА

„Мене свакако чека тај неки живот ван ове капије, тај неки свет одраслих, тако да се мало плашим, а мало и не. Свакако имам тај неки круг људи који ме подржавају“, рекао нам је један од корисника Дома за децу „Јефимија“, који нам је говорио како се припрема за излазак из система социјалне заштите.

МЛАДИ У СИСТЕМУ – ШТА ПОСЛЕ? 6.ЕМИСИЈА

Организација живота и рада у дому мора подстицајно деловати на децу и младе да култивишу своје радне навике, да активно учествују у раду (у свакодневним обавезама и задужењима), да се укључују у акције у дому и друштвеној средини, а један од кључних актера оваквих активности свакако је васпитач. Шта подразумева рад васпитача и која је њихова улога у припреми деце за излазак из алтернативног смештаја говорио нам је васпитач Срђан Милијић.

МЛАДИ У СИСТЕМУ – ШТА ПОСЛЕ? 5.ЕМИСИЈА

Услуге домског смештаја пружају се деци и младима чије се потребе не могу задовољити у оквиру биолошке, сродничке или хранитељске породице нити кроз услуге у заједници, на основу одлуке органа старатељства или суда, односно одлуком центра за социјални рад, до повратка детета или младе особе у биолошку породицу, односно до смештаја у сродничку или хранитељску породицу, усвојења или осамостаљивања. О процедурама за смештај деце у дом и онима које децу припремају на самосталан живот разговарали смо са Милицом Ивовић, социјалном радницом.

МЛАДИ У СИСТЕМУ – ШТА ПОСЛЕ? 4.ЕМИСИЈА

Бригу о младима изузетим из биолошкх породица или онима о којима биолошке породице не могу да брину, преузимају или хранитељске породице или домови за децу без родитељског старања. Дом „Јефимија“, основан као установа социјалне заштите за бригу о деци без родитељског старања, током протеклих година радио је на унапређењу услова у којима бораве његови корисници, али и на прижању подршке деци за осамостаљивање. Шта дом конкретно чини тим поводом, рекла нам је директорка Наташа Максимовић.

МЛАДИ У СИСТЕМУ – ШТА ПОСЛЕ? 3.ЕМИСИЈА

Ивана Милетић, дипломирани правник и адвокатски приправник, 2007. године смештена је у хранитељску породицу. Каква су њена искуства и са каквим се потешкоћама и подршком сусрела, као и како се припрема за излазак из система социјалне заштите говорила је у емисији „Млади у систему-шта после?“.

МЛАДИ У СИСТЕМУ – ШТА ПОСЛЕ? 2.ЕМИСИЈА

У оквиру Центра за социјални рад ради и Служба за заштиту деце и младих која има конкретне задатке и овлашћења за примену неодложних мера правне и социјалне заштите деце. У којим случајевима Центар заступа интересе деце, о процедурама које се у том случају спроводе, али и о припреми младих за излазак из система социјалне заштите разговарали смо са Невеном Мијајловић, руководиоцем Службе за заштиту деце и младих.

МЛАДИ У СИСТЕМУ – ШТА ПОСЛЕ? 1.ЕМИСИЈА

Центар за социјални рад, као установа која обавља послове остваривања права од општег интереса, делује на основу бројних закона од којих су кључни: Закон о социјалној заштити Породични закон, Закон о прекршајима, у делу који се односи на прекршајни поступак према малолетницима, Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица, низ подзаконских аката, Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца. Каква је улога центра у животу младих на алтернативном смештају, сазнали смо од директорке Центра, Јоване Дуњић.