O projektu

Млади који напуштају систем алтернативног старања или васпитно-поправне установе у Србији суочавају се са бројним изазовима у обезбеђивању становања, стабилних прихода и запошљавања и одржавања мрежа контаката и односа са особама од поверења. Осећај идентитета, интегритета и базичне сигурности код младих на алтернативном старању и у уставовама васпитно-поправног карактера је недовољно изграђен и нестабилан, што их чини појачано осетљивим и уплашеним од изазова које носи осамостаљивање или излазак из система. Управо видовима и могућностима подршке младима након што изађу из алтернативног смештаја бавиће се овај пројекат, а са циљем да се широј јавности разбију предрасуде о младима који су у систему социјалне заштите, младима приближе механисзми подршке на које имају право, а са надлежнима мапирају недостаци у систенској подршци и изнађу решења за њих.