O projektu

Како су медији главни инструменти креирања јавног мнења настојаћемо да низом од 10 получасовних емисија, репортажа и анкета скренемо пажњу јавног мњења на велике напоре које руководство општине Тртеник улаже како би у овом месту могли да се створе услови за долазак инвеститора. Доказ томе је и активан рад руководства на аплицирању код ресорних министарстава разним пројектима. Током ове године очекује се и почетак многих инфраструктурних радова, а пројектни тим настојаће да сва дешавања са тим у вези испрати и информише јавност.


ДА СЕ РАДИ И ГРАДИ 4. ЕМИСИЈА

Општину Трстеник током године посетили су бројни министри у Влади Србије што је веома значајно јер је потписано много уговора о финансирању пројеката који су од изузетне важности за даљи развој ове општине.

ДА СЕ РАДИ И ГРАДИ 3. ЕМИСИЈА

Са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, потписан је уговор у вредноссти од 11,7 милиона динара за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и канализационе мреже у Трстенику. Овај пројекат се састоји из два дела, изградња система за пречишћавање отпадних вода иреконструкција канализационе и колекторске мреже, пре свега у централном градском језгру Трстеника и изградња у насељу Грабовац.

ДА СЕ РАДИ И ГРАДИ 2. ЕМИСИЈА

Од Министарства привреде и ресорне министарке Анђелке Атанасковић добијено је близу 65 милиона динара за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре у 2022. години. Средствима Јавног предузећа „Путеви Србије“ у износу од 20 милиона динара завршени су обимни радови на комплетној реконструкцији центра Велике Дренове, тако да је ово насељено место добило потпуно нови изглед.

ДА СЕ РАДИ И ГРАДИ 1. ЕМИСИЈА

Локалне самоуправе све више схватају да инвеститоре могу да привуку једино уређивањем својих општина. Општина Трстеник располаже са преко 260 километара путне мреже. Изграђен је примарни регионални гасовод, а у току је припрема за израду секундарне гасоводне мреже. Општина Трстеник из средстава локалног буџета наставља да у континуитету одржава и гради локалну путну инфраструктуру и ове године у ту сврху издвојено је 120 милиона динара. Ове године радилo се у више од 20 насељених места са обе стране Мораве.