O projektu

Primarni cilj projekta jeste da se skrene pa�nja na doma?e potencijale za kvalitetno organizovanje odmora i rekreacije, te da se da podsticaj njihovom realnom razvoju. Uz to, �elja je projektnog tima da se doma?i turizam bolje razvije, primerenije iskoristi svoje kapacitete i pobolj�a svoju ponudu za strane, ali prvenstveno doma?e goste. Realizacijom projekta, gra?anima Srbije bi?e prikazano jedno od brojnih mesta gde mogu da se kvalitetno odmore i zabave u svojoj zemlji, uz minimum tro�kova, a pregr�t uspomena. Isto tako, projektom ?e se pokazati da se, provode?i odmor na doma?im destinacijama, u njima pove?ava promet i tako doprinosi razvoju doma?e privrede, �to ?e posebno zna?iti sada kada je posle pandemije virusa Kovid-19 privredi neophodan oporavak.


Svako ko je jednom doao u Kruevac otiao je sa pregrt lepih uspomena i naravno vratio se ponovo zbog tradicije i duha koji ovaj grad ima. U ovoj emisiji upozna?ete arheoloki park Lazarev grad kroz vekove i vide?ete zato ba ovo mesto treba da bude Vaa slede?a destinacija.

Plodnoj dolini Zapadne Morave, na padinama Gledi?kih planina i Go?a , prostire se optina Trstenik povrine 448 km2 . Na tom prostoru, u 51 naselju ivi blizu 50 000 stanovnika. Sam grad se nalazi na desnoj obali Zapadne Morave, na 172 m nadmorske visine. Ova optina Rasinskog okruga svakako je pogodna i kao turisti?ka destinacija prvenstveno zbog seoskog turizma.

Jedna od svakako najinteresantnijih destinacija u Rasinskom okrugu jeste svakako planina Jastrebac koja se nalazi na samo 20 km od Kruevca. U prvoj projektnoj emisiji " KRUEVAC - PRAVO MESTO ZA VA ODMOR" predstavili smo ovu planinu koju popularno nazivaju i domom najve?eg srpkog epskog zmaja. U prvoj emisiji predstavila nam se i Specijalna bolnica Ribarska banja sa svim svojim turisti?kim i zabavnim sadrajima.