O projektu

U okviru realizacije projekta realizovano je 5 (pet) polučasovnih emisija koje za cilj imaju edukaciju i povećanje informisanosti šire javnosti o turističkim potencijalima Vrnjačke Banje, kao i o mogućnostima njihovog unapređivanja, a ujedno je sagledan i infrastrukturni i industrijski razvoj Vrnjačke Banje. U okviru emisija na ovu temu razgovarali smo sa predstavnicima svih relevantnih institucija, udruženja i zajednica koje svojim delovanjem utiču na povećanje turističke ponude Vrnjačke Banje, njenog ekonomskog i infrastrukturnog razvoja, kao na unapređenju poslovnog ambijenta koji bi povećao direktne investicije u razvoj ovog mesta. Krajnji rezultat projekta je povećana povezanost svih činioca u lancu turističke ponude, udružen rad na zajedničkoj promociji resursa i atrakcija kojima Banja raspolaže, kao i povećan broj turista u vansezonskom periodu. Takođe, trudili smo se da podignemo svest o značajnim resursima kojima Banja raspolaže, a koji bi mogli biti interesantni investitorima za razvoj industrije, što bi, opet, rezultiralo povećanjem radnih mesta.


Tradicija organizovanog bavljenja turizmom u Vrnja?koj Banji traje preko 150 godina. O razvoju Vrnja?ke Banje, oporavljanju optinskih finansija, izgradnji I otvaranju novih hotela, pove?anju broja turista govori predsednik optine Boban ?urovi?. Dobri rezultati prepoznati su i u zemlji i u inostranstvu, te je i na prestinom poslovnom skupu u Kanu, predsedniku optine uru?eno priznanje za menadera godine u organizaciji Engleskog poslovnog kluba. Vrnja?ka Banja se predstavila sa turisti?kom i privrednom ponudom, promo filmom i sa ponosom nosi priznanje.

Posetiti Vrnja?ku Banju a ne osetiti pravu banjsku uslugu je nezamislivo! Iako se razvila u destinaciju sa brojnim zabavnim, kulturnim i sportskim doga?ajima, i dalje su vrhunska medicina, tretmani i kupanje u mineralnoj vodi sr boravka u Vrnja?koj Banji! Merkur je moderna zdravstvena ustanova sa tradicijom dugom preko 70 godina kada su medicinske usluge u pitanju, kao i primena prirodnog faktora Vrnja?ke Banje mineralnih voda u zdravstvene svrhe. Najbolje efekte na zdravstveno stanje nakon boravka u Merkuru imaju osobe obolele od dijabetesa, gastro-enterolokih oboljenja i oboljenja kotano-zglobnog sistema. U cilju razvoja i unapre?enja kvaliteta usluge Merkur je prole godine zapo?eo gradnju novog luksuznog objekta Merkur Palace, kako bi se ostvarila vizija pruanja usluga zdravstvenog turizma najvieg nivoa i kvaliteta. Bi?e to najekskluzivniji medicinski i spa centar u Srbiji, u rangu hotela sa ?etiri zvezdice, ?ije otvaranje je planirano tokom 2020. godine. Kroz ovu emisiju pokua?emo da Vam predstavimo sve tp SB Merkur prua svojim korisnicima.

U Vrnja?koj banji postoji mnogo znamenitosti a jedno od njih je svakako vrabac Go?ko. Maskota i zatitni znak Vrnja?ke Banje vrabac Go?ko, nazivan je i Vrabac umadinac, jer je obu?en u narodnu nonju centralne Srbije opanke i ajka?u. Bio je banjska maskota Igara bez granica odranih u Vrnja?koj Banji 1990. godine, a danas je jedan od najpoznatijih Vrnj?ana. Njegova statua visoka preko 2 metra, nalazi se u samom centru banje, na njenoj promenadi, u neposrednoj blizini mosta ljubavi. Mesto koje je gotovo palo u zaborav, danas je sa pravom jedno od najpose?enijih i najzna?ajnijih mesta u turisti?koj ponudi Vrnja?ke Banje. Moda i najve?i doprinos oivljavanju legende o mostu ljubavi dala je Desanka Maksimovi? svojom pesmom Molitva za ljubav. Kroz ove ali i druge atrakcije Vrnja?ke banje vodimo Vas kroz emisiju Godine tradicije, napretka i razvoja Vrnja?ke banje.

Starosedelac Vrnja?ke Banje i poznati srpski glumac Nikola Dami? govori o svojim najranijim se?anjima na Banju, kako je to nekada bilo i kako se u Banji ivelo. Banja je bila mesto u kom su se stvari deavale spontano, lagano, tiho... Ljudi su dolazili zbog le?enja, ali se sve odvijalo u nekoj harmoniji, bez nervoze, bez guve. Goste smo usluivali direktno sa izvora... - svedo?i Dami? i pri?a manje poznate istorijske ?injenice, legende i verovanja vezana za Vrnja?ku Banju.