O projektu

Nazivi naselja, šuma, njiva i voda kriju u svakom našem selu neiscrpno bogatstvo informacija o prošlosti našeg zavičaja. Analizom imena određenog mesta može se iščitati koji i kakvi ljudi su živeli u prošlosti na tom terenu, kakav je bio biljni i životinjski svet, čime su se ljudi bavili, kada su došli u neki kraj i u šta su verovali. Sve to zapisano je u imenima naših polja i šuma, a mnogo govori i o odnosu ljudi i prirode, kako nekada, tako i danas. Kroz polučasovne emisije, tokom trajanja projekta "Imena Temnićkog kraja", predstaviće se poreklo naziva mesnih zajednica Varvarina kojih ima ukupno 20. Kroz razgovore sa meštanima i predstavnicima mesnih zajednica, ali i lokalne samouprave biće dokumentovane priče i legende Temnićkog kraja, predstaviće se stari i izgubljeni zanati. Sve ovo imaće za cilj trajno beleženje i očuvanje istorije i nematerijalne kulturne baštine ovoga kraja.


U ovoj emisiji predstavljene su pri?e i legende koje se vezuju za selo Obre a prikazana je i njegova istorija.

Kako je Varvarin dobio ime, koje legende se vezuju za ovo ali i ostala naseljena mesta u ovoj optini, koja poznata imena je iznedrilo naseljeno mesto Ba?ina i ?ime su se stanovnici bavili ranije a ?ime se bave sada, predstavljeno je u prvoj emisiji projekta ,,Imena Temni?kog kraja.