O tome kako se proslavlja najve?i Hri?anski praznik Vaskrs ali i ta mu sve prethodi govori svetenik crkve Sveti ?or?e Ljubia Miloevi?.

Da li je teko biti na ?elu jedne firme? ta sve jedna ena mora da rtvuje zbog posla? Koliko vremena ostavlja za sebe? Saznajte od direktorke JKP Kruevac Sneane Radojkovi? u ovom izdanju emisije.

Kako se ena snalazi u preduzetnitvu i na ta sve nailaze i koliko teko opstaju otkriva nam Sla?ana Mileti?.

Posle skoro tri decenije predsednik ve?a saveza samostalnih sindikata za vie optina Milenko Mihajlovi? otiao je u zasluenu penziju. Kako provodi penzionerske dane, ali i kakve uspomene ga veu za sindikat otkrio nam je u emisiji Na kafi sa.

Gost emisije Na kafi sa bio je peva? muzi?ke grupe Legendi Ivan Milinkovi?. Pokuali smo da saznamo koja je njihova tajna za dugogodinju istrajnost na javnoj sceni.

Jo jedna muzi?ka grupa koja je ve? vie od 20 godina na naoj muzi?koj sceni. Gostovali i pri?ali o svom minulom radu i planovima za budu?nost.