O projektu

U okviru projekta, tim koji radi na njegovoj realizaciji nastoja?e da sagleda prednosti ženskog preduzetništva i mogućnost uključivanja većeg broja žena u pokretanje sopstvenog biznisa.. U neposrednom razgovoru sa preduzetnicama sagleda?e se izazovi sa kojima se suočavaju početnice u poslovanju kao i benefiti bavljenja sopstvenom delatnošću. U razgovoru sa predstavnicima lokalne samouprave predstaviće se subvencije koje grad daje ženama preduzetnicama kao i obuke koje sprovodi u cilju podsticaja ovog vida preduzetništva, Predstaviće se i ostale institucije koje pružaju podršku kroz brojne obuke, poput Agencije za regionalni razvoj, i Privredne komore Kruševac.


Sa ciljem razvoja i unapre?enja enskog preduzetnitva postoje i brojni fondovi za nepovratna sredstva, povoljni krediti i razni projekti koji svakako mogu da olakaju period pokretanja sopstvenog biznisa. Privredna komora Srbije Regionalna privredna komora Rasisnkog upravnog okruga prua preduzetnicama veliku pomo? i tim povodom u 8. emsiji KORAK KA NOVIM IZAZOVIMA ENE TO MOGU razgovarali smo sa Marijom Veskovi?. U ovoj emisiji Govorila nam je i Nevena Trifunovi? vlasnica perioce vea kojoj deset godina trebalo da razvije i proiri posao.

Ana Tagirova Petrovi? svoju ljubav prema baletu 2009. godine pretvorila je u posao. Po?eci su bili skromni, ulagana su sopstvena sredstva u flajere i marketing, ali se trud ostvario. Danas, sa svojom ?erkom Katarinom, uspeno vodi plesni studio Felicita koji ima i svoj ogranak u Vrnja?koj Banji. I danas je, kau teko i svaki je dan borba, ali se trud isplati sa svakom novom generacijom uspenih mladih balerina. Za enu da bude uspena u poslu, isti?u, nije lako, ali ena mora ima jasno definisan cilj i upornost da taj cilj ostvari.

U estoj emisiji sa naim sagovornicama Svetlanom Miljkovi? i Zoricom Miki? govorimo o problemima sa kojima su se susretale prilikom pokretanja sopstvenog biznisa, izazovima koji ih svakodnevno prate u poslovanju I o zna?aju podrke porodice I blie okoline. Obe sagovornice istakle su da im je od samog po?etka podrka porodice bila vana a da su istrajnost i upornost klju?ne u putu ka upehu u privatnom biznisu.

U 5. emisiji projekta Korak ka novim izazovima ene to mogu govorila nam je An?elka Atanaskovi? direktorka PPT Petoletka iz Trstenika , popularno nazvana ena zmaj od strane predsednika Republike Srbije Aleksandra Vu?i?a. Ona je uspela da fabriku na ?ijem je ?elu povrati iz mrtvih i za samo dve godine poslovanja ostvari prihod ve?i od 137 miliona evra. U ovoj emisija razgovarali smo i sa ?lanicom Udruenja ena Jasike Danijelom Sredojevi? . Ovo ufruenje okuplja, ne samo ene iz ove mesne zajednice ve? i iz okolnih sela Srnja, Velike Kruevice. Sve ene imaju porodice, bave se poljoprivredom, idu na posao ali i nalaze vremena da se aktivno uklju?e i u rad udruenja.

Od svog osnivanja Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga organizovala je veliki broj obuka u cilju podrke po?etnicima u poslovanju. U ?etvrtoj emisiji o enskom preduzetnitvu predstavljene su obuke koje je ova Agencija sprovela u proteklom periodu ali su predstavljeni i problemi sa kojima se ene suo?avaju pri pokretanju biznisa. O tome ta je biznis plan, koji fondovi su na raspolaganju po?etnicima u poslovanju i koliko je zna?ajan marketing govori direktor Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga, Aleksandar aronji?.

Nau?ite da reagujete pravovremeno, budite inovativne, pokaite smelost u donoenju odluka . Reavajte probleme, ne ostavljajte ih ispod tepiha. Samo su neke od poruka uspenih preduzetnica. Jedna od uspenih preduzetnica je i Duanka Veljkovi? ,osniva? rukotvornice "Domina" sa kojom smo razgovarali u 3. emisiji posve?oj enskom preduzetnitvu.

U?eni?ka kompanija Nature Lab osnovana je u decembru mesecu 2019 godine u sastavu 5 devojaka: Ana Stanisavljevi? direktor, Stefana Topalovi? menader proizvodnje, Marija api? marketing menader i PR, Jovana Ili? menader finansija i Milanka Milanovi? menader ljudskih resursa. Profesor mentor koji je vodio kompaniju je Marija Uroevi? profesor preduzetnitva u Medicinskoj koli Kruevac. Kompanija je u?estvovala na regionalnom takmi?enju u?eni?kih kompanija Centralne Srbije i psvpjila drugo mesto ?ime je ostvarila plasman u finale 20 najboljih u?eni?kih kompanija Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva Prosvete i Ministarstva Privrede Srbije u organizaciji Dostignu?a Mladih. Pored devojaka plasman u 20 najboljih izborila je jo jedna kompanija Medicinske kole, u?eni?ka . kompanija 5M osvajanjem 3 mesta sa asortimanom miriljavog nakita za mukarce. U finalu 20 najboljih kompanija ocenjivao je iri sastavljen od ljudi iz poslovnog sveta, menadera, direktora i marketara. Rad kompanija je bio ocenjivan kroz nekoliko segmenata, poslovna dokumentacija (kompanijski izvetaj), biznis model, video prezentacija koja je zamenila sajamsku prezentaciju usled pandemije i izmetanja takmi?enja u on line format i ste?ena znanja, vetine kao i razumevanja vo?enja posla. U?enici su svoje ideje i proizvode odbranili u intervju pred irijem prekom zoom platforme 18 i 19 jula 2020. U kona?nom plasmanu komapnija Nature Lab zauzela je 5 mesto dok je kompanija 5M osvojila viceampionsku titulu, drugo mesto u Srbiji. Pobednici koje ?e predstavljati Srbiju na Evropskom takmi?enju u?eni?kih kompanija ove godine je tim iz Mladenovca koja se bavi proizvodnjom pomagala za slepe osobe i slabovide. Prole godine tim Medicinske kole BioAlly sa napitkom protiv mamurluka Mamurko predstvaljao je Srbiju na ovom prestinom takmi?enju u Francuskoj u julu mesecu 2019.god. Ove godine bez obzira na novonastalu situaciju panemije i prebacivanja takmi?enja on line, takmi?ilo se gotovo 200 u?eni?kih kompnaija irom Srbije svih profila srednjih kola.

Televizija Plus realizuje projekat podran od strane grada Kruevca pod nazivom ,,Korak ka novim izazovima ene to mogu posve?en enskom preduzetnitvu a u cilju promovisanja i popularizacije istog na teritoriji Rasinskog okruga. U razgovoru sa predstavnicima lokalne samouprave I Nacionalne slube za zapoljavanje u prvoj emisiji predstavljene su subvencije koje grad daje enama preduzetnicama kao i obuke koje sprovodi u cilju podsticaja ovog vida preduzetnitva.