O projektu

Kako u novim geopoliti?kim okolnostima Ra�ka oblast ima isto, ako ne i ve?e zna?enje za srpski narod kao i pre dva veka, ovim projektom tim koji radi na njegovoj realizaciji nastoja?e da uka�e na zna?ajno kulturno i istorijsko nasle?e, identitet i povezanost srpskog naroda sa ovom oblasti. Isto tako, kroz pregled razvoja srpske dr�ave i ?injenice da je, na neki na?in, Ra�ka bila prestonica Srbije jer su u njoj odsedali kralj i tada�nja srpska vlada, nastoja?emo da uka�emo na va�nost o?uvanja Ra�ke kao deo srpskog identiteta. Realizacijom emisija, a kroz projekat, na ovu temu predvi?en je obuhvat javnih spomenika i znamenitih mesta u ovoj sredini, kao svedoka kulturno-istorijskog nasle?a.


Jošanička Banja nalazi se na obroncima Kopaonika, na nadmorskoj visini od 555 m, u dolini reke Jošanice. Ubraja se među balneološka naselja sa najtoplijom vodom u Evropi. Temperatura vode od 77° C predstavlja veliki potencijal za balneološki turizam i čini Jošaničku Banju atraktivnom destinacijom. Kroz njenu istoriju prošli su mnogobrojni slavni ljudi a neki su i rođeni u ovom kraju. Jedna od njih je Milunka Savić u čiju čast je 9. oktobra 2020. godine otvorena Memorijalna soba. Spomen soba je deo memorijalnog kompleksa, podignutog 1995. godine, u okviru kojeg se nalazi spomenik Milunki Savić u prirodnoj veličini. Projekat uređenja spomen sobe realizovan je u saradnji Centra za kulturu Gradac iz Raške i autora postavke dr Dušana Jovovića, multimedijalnog umetnika iz Beograda, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja i opštine Raška.

Minuli vekovi ostavili su Raški bogato kulturno-istorijsko nasledje, manastire i crkve iz ranog srednjeg veka, među kojima se ističu manastiri Gradac, Končul, Stara i Nova Pavlica. Manastir Gradac je ktitorska zadužbina kraljice Jelene Anžujske i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od izuzetnog značaja kao i manastir Končul koji pripada eparhiji Raško-prizrenskoj Srpske pravoslavne crkve posvećen svetom Nikoli.

U Raški se prepliću prošlost i sadašnjost, sadašnjost i budućnost, kroz razne manifestacije koje godinama čuvaju tradiciju i kulturu. Raške duhovne svečanosti su se izdvojile iz velikog broja manifestacija sličnog karaktera i izrasle u jednu od najuspešnijih i najznačajnijih u zemlji. Tu su i dani kraljice Jelene Anžujske koji se održavaju u manastiru Gradac i takodje su svojevrsna asocijacija na Rašku.

Kada dolinom jorgovana dolazite u Rašku, s nasleđenim imenom Nemanjićke države, dolazite u istorijsko srce srpske države, dolinu srpskih kraljeva, tamo gde se rodila umetnost i kultura, država i crkva. Minuli vekovi ostavili su Raški bogato kulturno - istorijsko nasleđe, manastire i crkve iz ranog srednjeg veka.