Ovog jutra sa nama u studiju Nevena ?uri?, narodna poslanica. Tema jutra - osvrt na 2020-tu godinu.

Ovog jutra sa nama u studiju Zoran Tomi?, narodni poslanik u skuptini Republike Srbije. Tema jutra - sumiranje rada iz prethodne godine.

Ovog jutra sa nama u studiju Dragana Barii?, narodna poslanica. Tema jutra - osvrt na prethodnu godinu.

Ovog jutra sa nama u studiju Milo Lazarevi?, na?elnik komunalne milicije Kruevac. Tema razgovora - saobra?ajne nesre?e i kako preventivno delovati na njih.

Ovog jutra sa nama u studiju protojerej, stavrofor Dragi Vekovac, sekretar Eparhije krueva?ke. Tema jutra - Badnji dan i Boi?, zna?enje i obi?aji.

Ovog jutra sa nama u studiju Jovana Dunji?, direktorka Centra za socijalni rad Kruevac. Tema jutra bila je sumiranje rada u teku?oj godini.