O projektu

Kako su mediji glavni instrumenti kreiranja javnog mnjenja nastojali smo da nizom od 6 (šest) polučasovnih emisija, reportaža i anketa utičemo na podizanju svesti o zdravom načinu života kroz sport. Ciljna grupa našeg projekta bila je opšta populacija sa akcentom na decu školskog i predškolskog uzrasta. Kako bi smo došli do što preciznijih podataka uz pomoć kojih smo adekvatno mapirali prednost bavljenja sportom, aktivno smo uključili predstavnike svih relevantnih sportskih institucija, kao i sportske stručnjake. Radili smo i na promovisanju rekreacije u saradnji sa Sportskim savezom Grada Kruševca u školama, vrtićima...


Poslednjih godina idoli mladima su nai sportisti i sportistkinje. Analizom je to i potvr?eno, ?ak 40 odsto ispitanika populacije od 15 do 25 godina starosti idole nalazi me?u sportistima. Najvie njih je navelo Navako ?okovi?a, a tu su i nezaobilazni Vlade Divac i Aleksandar ?or?evi?. Jedina sportiskilja koja se pozicionirala na spisku idola u?enika u Srbije je atleti?arka Ivana panovi?. Mi smo razgovarali sa kaarkakim reprezentativcima o njuhovim idolima, a od najmla?ih Kruevljana ?uli smo ko su njihovi idoli.

Plivanje je sjajan podsticaj - stimulie grube motorike kod deteta. Plivanje poboljava i ose?aj ravnotee i koordinaciju pokreta i dranja tela, a preporu?uje se i kod blaih i teih deformiteta. Sa trenerom Pliva?kog kluba Napredak, Milenom Danev pri?ali smo o ovim prednostima u 5. emisiji i saznali da je ovaj klub osnovan 20. Oktobra 2007. godine. Stru?njaci savetuju da je najbolje da deca sa treniranjem nekog sporta krenu sa est sedam godina. Maliani koji redovno treniraju imaju bolje radne navike, dok se u kolektivnim sportovima, poput fudbala, na treninzima i drue, razvijaju komunikaciju izme?u sebe i postaju otvoreniji. Ima li u tome istine otkrio nam je fudbalski trener Dragan Tadi?.

Sportski klub za decu i omladinu sa posebnim potrebama osnivaju se sa namerom da fizi?ko vaspitanje ne bude samo jedno od sporednih procesa u kompleksu tretmana dece sa smetnjama u razvoju istakla je u 4. Emisije projekta "Imam pravo da ivim zdravo" Mirela Milojevi? predsednica Sportskog kluba za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju Palestra iz Kruevca. Ovaj klub svoj rad bazira na principima sre?nog i veselog detinjstva. U okviru 4. Emisije govorili smo i sa Aleksandrom Nikoli?em tehni?kim sekretarom Sportskog saveza Grada Kruevca. Ovaj savez godinama unazad realizuje manifestaciju "Sporti? u vrti?" u cilju promocije, popularizacije i uknju?ivanja to ve?eg broja predkolske dece u sport i bavljenje sportom. Dotakli smo se i nezaobilazne teme kada je grad Kruevac u pitanju a to je svakako dobro poznati Krueva?ki polumaraton, ARK Maratonac i prijatelj nae televizije Senia Gai?.

Gradska uprava Grada Kruševca mnogo ulaže u sportsku infrastrukturu. Tim povodom u prvom delu emisije koje se realizuje u okviru projekta podržanog od strane Ministarstva kulture i informisanja "Imam pravo da živim zdravo" razgovarali smo sa Predragom Milenkovićem pomoćnikom gradonačelnika za omladinu i sport. Između ostalog, saznali smo da je tokom 2019. godine bilo dosta investicija ali i sportskih takmičenja. U drugom delu emisije Marko Tomić jedan od trenera Karate kluba Kruševac podsetio nas je da je ovaj klub osnovan davne 1969. godine , a od svog osnivanja pa do danas kroz ovaj sportski kolektiv prošlo je više od 20.000 vežbača. Jedan je od najuspešnijih i najtrofejnijih karate klubova u zemlji i jedan od najzaslužnijih klubova za afirmaciju sportskog karatea u svetu.

Zakon o sportu je jasan - bez lekarskog uverenja dete ne može početi da trenira. Takođe, isti zakon propisuje sportski pregled dva puta godišnje, a oni koji planiraju da se bave sportom moraju ispuniti vrlo stroge zdravstevene kriterujeme. O ovoj temi, kao i tome kad je pravo vreme da dete počne da se bavi sportom razgovarali smo sa dr Slobodanom Stoiljkovićem, sportskim lekarom.

Sistematski pregled kod dece je jednako važan kao i kod odraslih i to zbog ranog otkrivanja poremećaja i bolesti koji mogu ugroziti zdravlje deteta. Posebno je detaljan pregled pred polazak u osnovnu i srednju školu. U pubertetu je nova faza ubrzanog rasta i razvoja tako da je veoma važno uraditi procenu zdravstvenog stanja. U tom periodu zbog smanjene fizićke aktivnosti, prekomernog uzimanja brze hrane i i zloupotrebe korišćenja kompijutera i televizije nejčešći su poremećaji u vidu gojaznosti , lošeg držanja tela i deformiteta kičmenog stuba. O ovoj temi govorili smo sa dr Gordanom Aleksić načelnikom sluđbe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine i sa mr dr Danielom Matić specijalistom fizikalne medicine i fizijatrije.