Katarina KC Make up studio nam u ovoj emisiji priča o trenutnim trendovima vezanimza make up i kako održavati svoj materijal za sminkanje.

Katarina KC Make up studio nam u ovoj emisiji pri?a o trenutnim trendovima vezanimza make up i kako održavati svoj materijal za sminkanje.

Jelena Andrejić nam ovom prilikom priča o održavanju kože lica i tela u ovim vetrovitim danima i kako je pripremiti za zimu da ne ispica i ostari.

Jelena Andrejić nam ovom prilikom priča o održavanju kože lica i tela u ovim vetrovitim danima i kako je pripremiti za zimu da ne ispica i ostari.

Šta je to masaža beba i emu služi? Šta čitati u ovom jesenjem periodu? Šta je to joga i koji su njeni benefiti? Sve su ovo pitanja kojima ćemo se baviti u ovoj emisiji.

Šta je to masaža beba i čemu služi? Šta čitati u ovom jesenjem periodu? Šta je to joga i koji su njeni benefiti? Sve su ovo pitanja kojima ?emo se baviti u ovoj emisiji.